โพสต์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่2/2560

รูปภาพ
โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2560 ในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2561 ณ อาคารสาราธิคุณ กิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน โดยวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสา "ช่ออินทนิล" , การกล่าวต้อนรับผู้ปกครองด้วยภาษา 6 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาพื้นเมือง, ภาษาลาว, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ ประธานในพิธีการประชุมได้แก่ นายหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสา, ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมผู้ปกครอง, นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา และนางจุรีรัตน์ ม่วงมี อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ดำเนินการประชุม การประชุมดังกล่าว มีการรับมอบสนามวอลเลย์บอลชายหาด จากคุณปรีชา จามิกรานนท์, การประกาศผลสำเร็จของการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา, การประกาศผลสำเร็จด้านวิชาการ การเป็นตัวแทนนักเรียนแข่งทักษะศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ, ผลงานนักเรียนด้านกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน, และการระดมทุนซื้อรถบัสให้กับโรงเรียนสา เป็นต้น หลังจากประชุมในหอป

ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2560

รูปภาพ
    สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้เชิญคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมฯ เป็นประธานและดำเนินการประชุม มีการแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสา คนใหม่ คือ นายสมเพชร งามธุระ, มีการหารือในส่วนต่างๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของงบประมาณ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2, การระดมทุนในการจัดซื้อรถบัสให้กับโรงเรียน, การเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ, การก่อสร้างอาคารหอประชุมแห่งใหม่..เป็นต้น รายละเอียดคลิกอ่านที่ บันทึกการประชุม..

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2560

รูปภาพ
โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ อาคารสาราธิคุณ กิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน โดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนสา , การกล่าวต้อนรับผู้ปกครองด้วยภาษา 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาจีน, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประธานในพิธีการประชุมได้แก่ นายหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสา, ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมผู้ปกครอง, นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา และนายสมบัติ สิทธิวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสา ดำเนินการประชุม มีภาพกิจกรรมการประชุมมาให้ชมครับ