บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2017

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2560

รูปภาพ
โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ อาคารสาราธิคุณ กิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน โดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนสา , การกล่าวต้อนรับผู้ปกครองด้วยภาษา 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาจีน, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ประธานในพิธีการประชุมได้แก่ นายหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสา, ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมผู้ปกครอง, นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา และนายสมบัติ สิทธิวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสา ดำเนินการประชุม


มีภาพกิจกรรมการประชุมมาให้ชมครับ