ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่2/2559

โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารสาราธิคุณ โดยมีคุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสา คุณอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา และนายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ดำเนินการประชุม


หลังจากนั้น มีการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เพื่อผู้ปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษา ได้หาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละห้อง ทั้งหมด 38 ห้องเรียน
ส่วนภาพกิจกรรมการประชุม คลิกชมได้ที่นี่ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่2/2560

ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2559