บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2016

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่2/2559

รูปภาพ
โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารสาราธิคุณ โดยมีคุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสา คุณอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา และนายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ดำเนินการประชุม


หลังจากนั้น มีการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เพื่อผู้ปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษา ได้หาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละห้อง ทั้งหมด 38 ห้องเรียน
ส่วนภาพกิจกรรมการประชุม คลิกชมได้ที่นี่ครับ