การประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างโรงเรียนสา ฝ่ายป้องกันและความมั่นคงอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา สถานีตำรวจภูธรเวียงสา ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียสา จังหวัดน่าน มีภาพกิจกรรมการประชุมและลงนามร่วมกัน ดังต่อไปนี้

 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่2/2560

ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2559