บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2016

การประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รูปภาพ
ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างโรงเรียนสา ฝ่ายป้องกันและความมั่นคงอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา สถานีตำรวจภูธรเวียงสา ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียสา จังหวัดน่าน มีภาพกิจกรรมการประชุมและลงนามร่วมกัน ดังต่อไปนี้