ประชุมคณะกรรมการฯ และเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง 38 ห้องเรียน ในภาคบ่ายของวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนสา จังหวัดน่าน มีภาพกิจกรรมการประชุมดังต่อไปนี้
ลงทะเบียนร่วมประชุม
นายกสมาคมผู้ปกครองคนใหม่ (ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว)
และอุปนายกสมาคม คนที่ 1 (นายวงศกร ไกรทอง) ร่วมการประชุม
นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา กล่าวต้อนรับตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 38 ห้องเรียน และดำเนินการประชุม
นายกสมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาบตำรวจอภิชาติ แก้วบัว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูคนใหม่ ดำเนินการประชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวนโยบายการปฏิบัติงานของสมาคมฯ
บรรยากาศระหว่างการประชุม
การคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ตัวแทนผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นแนะนำตัวเองเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตัวแทนผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นยกมือเลือกตัวแทนของระดับเป็นคณะกรรมการ
ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธาน หันหลังให้ผู้ปกครองเครือข่ายคัดเลือกเป็นคณะกรรมการของสมาคมผู้ปกครองฯ
ตัวแทนผู้ปกครองทั้ง 38 ห้องเรียนยกมือคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา ชุดใหม่
 
ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสมาคม ชุดใหม่ (รายชื่อคณะกรรมการ)
ประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1
ประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.2
ประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.3
ประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.4
ประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5
ประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.6

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่2/2560

ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2559